AKTIVA SENIORER, Sundsvall
Upplysningar

Medlemsavgiften 150:-
per person och kalenderår
Medlemsavgiften, 150 kr per person och kalenderår, sätts in på bankgirokonto 526-9253 alternativt via Swish nummer 1230815845

OBS!  Kom ihåg att skriva ditt namn och ändamål vid inbetalning.
 
   
Postadress: Aktiva Seniorer
Medborgarskolan
Grönborgsgatan 18

852 37  Sundsvall
Tel 060-15 38 90

E-post: epost@aktivasundsvall.net
Hemsida: www.aktivasundsvall.net
Förbundets hemsida:
 
www.aktivaseniorer.com
OBS!
Medborgarskolan har ett antal kurser som kan vara av intresse för oss seniorer.
I mån av plats får vi 50% rabatt på kurspriset, dock inte på datakurser.