AKTIVA SENIORER, Sundsvall
Upplysningar

Medlemsavgiften 150:-
(höjd avgift fr.o.m. 1 januari 2020) per person och kalenderår
insättes på bankgiro 526-9253,
alternativt via Swish till nummer 1230815845.
Avgiften skall vara betald senast 31 januari.

OBS!  Kom ihåg att skriva ditt namn och ändamål vid inbetalning.
 
Bankgiro: 526-9253
Postadress: Aktiva Seniorer
Medborgarskolan
Storgatan 5, 1 tr
852 30 Sundsvall
Tel 15 38 90
E-post: epost@aktivasundsvall.net
Hemsida: www.aktivasundsvall.net
Förbundets hemsida:
 
www.aktivaseniorer.com
Våra månadsmöten annonseras under rubriken "Föreningsnytt" i Sundsvalls Tidning måndagen före varje månadsmöte.

OBS!
Medborgarskolan har ett antal kurser som kan vara av intresse för oss seniorer.
I mån av plats får vi 50% rabatt på kurspriset, dock inte på datakurser.