Du vet väl att . . .

 

  

 
 • Aktiva Seniorer är en ideell förening med syfte att främja medlemmarnas kulturella intressen och erbjuda meningsfulla och berikande aktiviteter.
  Medlemmarnas kunskap och erfarenhet är grunden och utnyttjas i verksamheten.
  Individen i centrum och gemensamma intressen förenas med samvaro och trivsel.
   
 • Aktiva Seniorer är partipolitiskt och religiöst obunden och bedriver ej någon pensionärsfacklig verksamhet.

 • Aktiva Seniorer i Sundsvall bildades 1992 och har nu ca 80 medlemmar.
  Föreningen är ansluten till Förbundet Aktiva Seniorer, som för närvarande har 45 lokala föreningar  med tillsammans över 19000 medlemmar.

 • Aktiva Seniorers symbol är ett bi. Ett bi som kontinuerligt samlar in och delar med sig av den egna kunskaps- och erfarenhetsbanken.

 • Förbundet Aktiva Seniorer är en medlemsorganisation i Medborgarskolan
   
 • Förbundet Aktiva Seniorer har en olycksfallsförsäkring där alla medlemmar är försäkrade då de deltar i verksamhet anordnad av Aktiva Seniorer.
  Försäkringen gäller också under resa till och från aktiviteter.