Du vet väl att . . .

 

  

  • Aktiva Seniorer är en ideell förening med syfte att främja medlemmarnas kulturella intressen och erbjuda meningsfulla och berikande aktiviteter.
    Medlemmarnas kunskap och erfarenhet är grunden och utnyttjas i verksamheten.
    Individen i centrum och gemensamma intressen förenas med samvaro och trivsel.
     
  • Aktiva Seniorer är partipolitiskt och religiöst obunden och bedriver ej någon pensionärsfacklig verksamhet.

  • Aktiva Seniorer i Sundsvall bildades 1992 och har nu över 150 medlemmar.
    Föreningen är ansluten till Förbundet Aktiva Seniorer, som för närvarande har 50 lokala föreningar  med tillsammans över 20.000 medlemmar.

  • Aktiva Seniorers symbol är ett bi. Ett bi som kontinuerligt samlar in och delar med sig av den egna kunskaps- och erfarenhetsbanken.

  • Förbundet Aktiva Seniorer är en medlemsorganisation i Medborgarskolan
     
  • Förbundet Aktiva Seniorer har en olycksfallsförsäkring där alla medlemmar är försäkrade då de deltar i verksamhet anordnad av Aktiva Seniorer.
    Försäkringen gäller också under resa till och från aktiviteter.