AKTIVA SENIORER, Sundsvall

Månadsmöten våren 2019

Tid: Onsdagar kl 14.15
(om inget annat anges)
Deltagaravgift 70 kronor
 
Lokal:

Elimkyrkan, Norra Järnvägsgatan 16,
 

  Program  
9 januari

Senap och Ketchup
Ulrika Stenbäck och Peder Tholin
berättar om varmkorven och de goda
tillbehörens historia.

 

13 februari

Årsmöte - Musikkryss
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Eventuella motioner skall vara
styrelsen tillhanda senast måndag
den 21 januari.
Föredragslista - Klicka här.
 

  13 mars

Musikunderhållning med SOS
Sång och skratt med Sten Nilsson
och Rolf Öhlén.
 

  10 april Antikt
Anders Melin, Stadsauktion Sundsvall
 
  29 maj Vårresa (Dagstur)
    Aktuell info ges på månadsmötena.

Ring gärna någon i styrelsen om något är oklart.