AKTIVA SENIORER, Sundsvall

Månadsmöten våren 2022

Tid: Onsdagar
(om inget annat anges)
 
Lokal:

Meddelas vid behov
 

 
Program
 
Planlagd verksamhet är vilande tills vidare
på grund av coronapandemin.
Eventuella möten under hösten meddelas under Aktuellt och genom annons i ST.