AKTIVA SENIORER, Sundsvall

Rapporter från studiebesök och medlemsmöten under 2018

  Medlemsmöte 10 januari

Aktiva Seniorer i Sundsvall

hade årets första möte onsdagen den 10 januari. Inför en nästintill fullsatt lokal, med både gamla och nya medlemmar, hälsade ordföranden Birgitta Berglund välkommen.

Ett särskilt välkommen riktades till dagens inbjudna gäster, Ewa Eriksson och Ann Fredbäck från Kubikenborgs skolas intresseförening.
Temat var Kubikenborgs och Skönsmons historia. Under en dryg timme följde en resa i tid och rum från mitten av 1800-talet, då J.A. Enhörning köpte mark och började exportera virke från egen kaj. Ett nytt samhälle Kubikenborg/Skönsmon växte upp med skeppsvarv, sågverk, skolor, herrgård och bostäder.
Idag är mycket rivet, men minnena finns kvar. Som tack för ett engagerat berättande överlämnades en söt, liten symbolisk gåva. Kaffe, smörgås och kaka avnjöts under trevlig samvaro.

Nästa aktivitet studiebesök Paradvåningen, Hedbergska huset den 31 januari. Läs och Res – planeras om intresse finnes. Sist men inte minst lotteridragning. 
 

  Studiebesök 31 januari

Aktiva Seniorer i Sundsvall

har besökt Hedbergska huset vid Kyrkogatan 26 i Sundsvall.
Onsdagen den 31 januari samlades ett 40-tal seniorer i paradvåningens salong. Där Johanna Ulfsdotter, Sundsvalls museum, hälsade välkommen.

Vi fick ta del av en kronologisk berättelse om husets historia. Allt började när tre bröder Hedberg från Västergötland kom till Sundsvall vid 1800-talets mitt. Två av dessa började handla med trävaror och byggde upp en framgångsrik rörelse som trägrosshandlare.
Johan A. gifte sig med Maria Axling och makarna bosatte sig vid Kyrkogatan 26, som ödelades helt vid den stora branden 1888. Sommaren 1890 stod ett nytt, ståndsmässigt stenhus färdigt för familjen och trävarurörelsen.
Huset skänktes till Sundsvalls stad år 1916. Delar av paradvåningen har nu restaurerats till sitt ursprungliga skick. Salongfilens tre rum har återfått sin lysande färgsättning i guld och ockra. Takens rika dekorer har efter tvättning och bearbetning återfått sin fulla glans.

Tiden gick fort och efter en kortare rundvandring tackade vi för oss med en liten bisak som gåva.
 

  Årsmöte 14 februari

Aktiva Seniorer i Sundsvall

har haft sitt årsmöte onsdagen den 14 februari.

Avgående ordföranden Birgitta Berglund hälsade ett drygt 60-tal medlemmar välkommen.
Ove Vikström och Monica Grönlund valdes enhälligt till ordförande respektive sekreterare för årsmötet. Sedvanliga förhandlingar följde.

Val av styrelse och övriga funktioner i enlighet med valberedningens förslag.

Till ny ordförande valdes Yvonn Öjerhult. Avgående styrelsemedlemmar och kaffekommittén erhöll blommor som tack för uppskattat arbete. Då inga övriga frågor fanns att avhandla lades verksamhetsåret 2017 till handlingarna.

Till kaffet och semlan framfördes en egen textad visa som ett tack för traktering och servering. Melodikrysset hade denna gång manliga namn som huvudtema. Lagom svåra frågor som gav många rätta svar. Sonja och Inger avtackades med blommor för sitt mångåriga ”kryssarbete”.
Dagen för studiebesöket vid Tunadals sågverk har ändrats till tisdagen den 20 mars. Som vanligt avslutades mötet med lotteridragning och ett tack för idag.

 

  Månadsmöte 14 mars Aktiva Seniorer i Sundsvall

hade sitt månadsmöte den 14 mars i Elimkyrkans samlingslokal.

Föreningens nyvalda ordförande Yvonn Öjerhult hälsade alla välkomna och presenterade sig för föreningsmedlemmarna.

Dagens gäst var Carina, från seniorshopen, som presenterade sin kollektion av kläder.
Till sin hjälp hade hon fem glada seniorer som glatt förevisade kläder för både kvinnor och män. Mannekängerna gjorde att kläderna fick komma till sin rätt då det var ett urval av alla storlekar.
Efter förevisningen fanns det möjlighet att själv prova och känna på klädernas kvalitet. Det gavs även möjlighet att inköpa något av plaggen. Efter att alla fått möjlighet att prova, och tycka till, om kläder så var det dags för kaffe och en god smörgås.
Dagens lotteri genomfördes, och några fick förgylla dagen med en vinst i lotteriet.

Efter att alla fått något till livs så avslutades mötet och några starka seniorer hjälpt till att lasta alla kläder i Carinas klädbuss.
 
  Studiebesök 20 mars

Aktiva Seniorer i Sundsvall

var den 20 mars på studiebesök i Tunadals sågverk för att se det nya sågverket som stod klart i maj 2016.

Vi blev mottagna av sågverkschefen Katarina Levin som började med att visa bilder och berätta om sågverket och om de huvudsakliga produkterna som de tillverkar.
Industriträ som blir limträ, panelråvara för inomhuspanel och utomhuspanel samt om möbelråvara Limfog. Standardträ, sågade råvaror av norrländsk gran. Hela 100% av stocken blir produkter.

Hon informerade vidare om utvecklingsstegen från 2004 till 2017. Totalt blev investeringen under perioden 1,3 miljarder kronor.

Efter informationen inomhus satte vi på oss hjälmar, varselväst för besökare samt hörselskydd för att ge oss iväg till själva sågverket där stockarna förädlades. Vi besökte också kontrollrummet där en hel vägg är fylld med bildskärmar på vilka personalen håller koll på att allt fungerar som det ska.

Ett mycket intressant studiebesök som vi tackar för.
 

  Studiebesök 28 mars

Aktiva Seniorer i Sundsvall

har i akt och mening försökt lära sig hur hanteringen av vårt avloppsvatten går till.

Onsdagen den 28 mars besökte vi därför Tivoliverket på Heffnersvägen. Drifttekniker Maria hälsade välkommen och efter en kort historik började vandringen ner under jord. Merparten avloppsvatten från centrala Sundsvall pumpas hit via ett stort utjämningsmagasin ”Regnbågen”.

Reningen börjar med en mekanisk process, som syftar till att avlägsna allt fast material ur avloppsvattnet. Detta sker genom rensgaller, sandfång och försedimentering. Avfallet körs till deponi eller förbränning.
 
Nästa steg är biologisk rening i en stor luftningsbassäng, där mikroorganismer bryter ner organiskt material, som är löst i avloppsvattnet. Luften, som krävs för bakterierna, trycks ned i bassängen med stora kompressorer. I den efterföljande sedimenteringsbassängen avskiljs slammet. Det renade vattnet leds slutligen ut i Sundsvallsfjärden.

Åter ovan jord efter en lärorik rundvandring tackades Maria med vår symboliska gåva.
 

  Studiebesök 9 maj Aktiva Seniorer i Sundsvall
Onsdagen den 9 maj besökte 23 medlemmar det nyrenoverade Merlo Slott.
Vi mötte arkivchefen Monica Jonsson som tog emot oss på slottstrappan. Vi fick se en helt fantastisk renovering av slottet där takmålningarna hade återskapats på ett hantverksmässigt sätt.

Merlos historia är brokig och många var förundrad av att Merlo såg ut som ett riddarborg. Industrimannen Pher Hellzen uppförde en vattensåg vid Merlobäcken 1786 och grundade då distriktets största såg. Sonen Pher Anders fortsätter att driva varv och sågverksamhet till långt in på 1800-talet.

1861 såldes egendomen till Georg Fredrik Burman som fortsatte med sågverksverksamhet och jordbruket. Nu är vi framme vid åren 1883-1885 när Fredrik Bunsow uppför Slottet på Merlo egendom som ett sommarhus. Bunsow var en av landets rikaste personer som fått sin förmögenhet genom affärer och goda kunskaper i språk. Bunsow hade även byggt ett hus på Strandvägen 29-33 i Stockholm där han tillbringade vintern.
1897 avled Bunsow på sitt älskade Merlo.
 
  Vårresa 30 maj

Aktiva Seniorer i Sundsvall
Årets vårresa gick efter våra två älvar och ett 45 tal förväntansfulla medlemmar samlades på navet för avfärd längs Indalsälven mot Vättaberget. Där tog vi en fikapaus i det vackra försommarvädret och tittade på utsikten.

Därefter till den Thailänska paviljongen där vi fick en fin genomgång av historien.
Vi fortsätter mot döda fallet och Vildhussens ingrepp i naturen. Färden fortsätter mot Hammarstrand där vi intar vår lunch på hotellet.

Lunchen var en riktigt höjdare med raggmunkar och fläsk. Nu är vi riktigt mätta och sätter oss i bussen för färd genom ett skogslandskap mot Bräcke. Väl ute på E14 går färden mot Borgsjö där vi stannar vid kyrkan och får en historisk information om kyrkan och den fina klockstapeln som finns på platsen. Färden går vidare mot Västanå där vi besöker Slöjdmuseet och får ta del av Gösta Sundins skapelser som han tillverkat under sin livstid. Vi fortsätter efter gamla vägen till Vikbron och Fränsta, Torpshammar, Viskans långhus, Stöde, Sundsvall för avslutning.
 

  Surströmming 22 aug

Höstens upptakt skedde i regn och rusk på Alnö hembyggdsgård Tunet, där ett 40 tal tappra Seniorer samlats för surströmming.

Vi började med en frågeslinga där allas kunskaper sattes på prov. I regnet så löste vi frågorna på ett lysande sätt. Vår frågeskapare Maud Melander, hade lyckats med att sammanställa en trevlig frågeslinga.

Blöta och förväntansfulla satte vi oss till bords och i samband med detta så tog ordföranden Yvonn Öjerhult tillfället i akt och hälsade alla välkomna till höstens begivenheter. Nu serverades en klassisk anrättning med surströmming som huvudmålet men inte att förakta alla tillbehör i form av olika löksorter och flera goda ostar samt den klassiska potatisen.

Efter detta så smakade kaffet och kakorna perfekt. Så var det dags för prisutdelning, spänd förväntan bland frågeslinga deltagarna. Vem fick första pris?

Till föreningens ordförandes besvikelse så fick hennes lag inte första pris. Vi får ta nya tag och en Aktiv Senior kommer alltid tillbaka. Vi ses i höst.

 

  Månadsmöte 12 sept Höstens första månadsmöte inleddes den 12 September där ordföranden Yvonn Öjerhult hälsade alla välkomna.
Hanna Stolpe, från kommunen informerade om den språkvänsverksamhet som bedrivs för nyanlända till kommunen. Det finns ett stort intresse att lära känna svenskar, och då gärna lite äldre som de kan samtala med och på så sätt få språkträning.

V ordföranden Maud Melander presenterade ett projekt inom kommunen i samverkan med Tillväxtverket ska försöka kartlägga hinder och faror på våra vägar.
Doris Lindkvist har sammanställt en grupp inom föreningen som kommer att ge sina synpunkter på hur de upplever väghållningen och framkomligheten inom kommunen.

Peter Helsinger från Hjärt och Lung informerade om förebyggande och akut hjälp vid hjärtstopp HRL-utbildning. Vidare informerade han om appen Rädda Hjärtat där det finns mycket bra information. Hjärtstartare finns på ett 100 tals platser i centrala Sundsvall. Lär dej hantera dessa.
Efter all denna info. smakade det gott med kaffe och bröd.
 

  Stadsvandring 26 sept

Stadsvandring den 26 sep.

Vi träffade guiden, Anna Larsson på Stora Torget vid stadens grundare kung Gustav II Adolf.

Anna berättade att staden grundades vid Å-kroken där det fanns plats för fraktskutor som kom med varor till köpmännen i staden redan på 1600-talet. Från staden fraktades trävaror. Efterhand blev staden större och fartygen likaså.
Drottning Kristina gav styrelsen i staden i uppdrag att flytta staden till Östra tjärn numera Vängåvan.

1721 bränner ryssarna ner staden under det stora nordiska kriget. Slaget vid Selånger, ryssen vann då våra musköter inte bet på deras sjöstridskrafter. Muskötgafflarna tillverkades i staden. 

1875 kom järnvägen till för transport av timmer. Det fanns 42 ångsågar som var i drift samtidigt. 98% av timmeret gick på export. Under 1800-talet blomstrade restaurangverksamheten med kvinnor som Ragnhild Johansson och Agusta Pierro. Hotell Knaust var stadens pärla. Stan brann 1888 25 juni, 9000 blev hemlösa. Nya tider väntas.

Tack Anna för guidningen.
 

  Månadsmöte 10 okt

Onsdagen den 10 okt höll Aktiva Seniorer sitt månadsmöte i Elimkyrkan där ordf. Yvonn Öjerhult hälsade alla välkomna till mötet.

En presentation av dagens underhållare Albert och Jakob gjordes. Därefter presenterade Doris Lindqvist och Inger-Anna Olsson resultatet av frågor och svar i sitt samverkansprojekt med kommunen om hur äldre upplever trafiksituationen i Sundsvall. Efter detta stämde musikgruppen sina instrument och bjöd på en musikresa genom tiden med allt från Gunde Johansson till Paul Anka och Bröderna Lindqvist. Det blev en lysande uppvisning i sång och musik.

Efter detta så pratade vi om gemensamma promenader, PUB afton 24/10 julfest 12/12. Leif Karlsson tog upp frågan om resor med föreningen, han tyckte att vårresan över dan skulle genomföras samt förslag från medlemmarna på Läs och Res ca: 3-5 dagar.
En resa till Iggesundsrevyn planeras. Nu vankas kaffe och äggmacka samt dragning på biljetterna. Ordf. tackade förstagångsbesökarna särskilt och önskade dem åter till oss.
 

  Månadsmöte 14 nov

Aktiva Seniorer
Föreningens månadsmöte hölls i Elimkyrkans lokaler den 14 november. Lennart Engberg hälsade samtliga välkomna till dagens möte.
Vår gäst, Mata Bergmark från Medelpads Räddningstjänstförbund inledde med att presentera Räddningstjänsten i Medelpad.
Det finns 156 brandmän varav 15 stycken med 90 sekunders utryckningsberedskap, övriga inom 5 minuter.

Medelpad har en del industrier som anses vara riskobjekt, men även farligt gods på väg och järnväg utgör risker i samhället. Mats tog upp ämnet om klimatförändringar på vår planet och hur det påverkar oss i Medelpad. Landhöjningen här uppe gör att vi inte drabbas av översvämningar i samma omfattning som andra länder med egen kust.

Vi får dock vänja oss med ett annat klimat med skyfall och torka. För detta så måste samhället ha en hög krisberedskap. Vi måste anpassa samhället på ett fosilfritt levnadssätt. Vi behöver miljövänligare bränslen.

Efter denna givande information blev det kaffe och smörgås och Lennart tackad alla för ett givande möte.
 

  Studiebesök 21 nov

Aktiva Seniorer
Onsdag den 21 november besökte 10 Aktiva Seniorer posterminalen där Tomas Söderberg välkomnade oss och inledde visningen med en historisk överblick.

Posten startade 1636 med att lämna ut  ochpost 1993 upphörde monopolet och posten konkurrenssattes, 1994 blev posten ett AB.

2009 blev det postnord i samverkan med post Danmark.
Bilarna blev blå eftersom de gula skulle ersättas. Postens utlämningsställen togs över av tex, ICA, pressbyrån med flera.

Breven minskade men paketen ökade med omkring 15% årligen. Idag finns det 9 brevsorteringsterminaler i Sverige. I Sundsvall sorterar maskinerna omkring 400000 tusen brev per dygn. Där de flesta sorteras nattetid för att komma fram dagen efter och 80% av breven sorteras i maskin. De försändelser som skickas i vadderade kuvert måste sorteras manuellt.


Posten sorteras efter postnummer och skickas med lastbilar till olika delar av mellanorrland tex till Hälsingland och Jämtland. Andelen brev med flygfrakt har minskat.
Efter detta tackade vi Tomas.
 

  Julfest 12 dec Aktiva Seniorer
Onsdagen den 12 december avslutade vi årets verksamhet med en julfest på Stadshuset i Sundsvall.
Vi fick ett välsmakande julbord som dukades upp i spegelsalen, vi var 107 förväntansfulla medlemmar som först bjöds på en glögg i foajén.
Efter att vi satt oss till bords i denna anrika lokal så började vi med en silltallrik som sedan följdes av en fint anrättad tallrik med alla läckerheter som tillhör ett julbord. Efter detta blev det småvarmt för den som orkade. Till sist en kopp kaffe med godis.

Nu var det dags för årets lucia från Estetiska programmet vid Skvaderns gymnasium. Ett fint luciatåg som skred genom dessa anrika lokaler avslutades med ett härligt uppträdande på scenen där de underhöll oss med julsånger och musik. Stämningen var mycket god efter detta lysande framträdande. Vi tackar lucia med följe för en härlig eftermiddag att minnas.
Nu var det dags för utlottning på biljetten. Några lyckliga vinnare kunde vi notera. Efter detta så tackade ordföranden alla för året som gott.