AKTIVA SENIORER, Sundsvall

Studiebesök/andra aktiviteter våren 2022
 

  Tid
 
Onsdagar kl 14.00
(om inget annat anges)
 

Planlagda aktiviteter/studiebesök vilande tills vidare på grund av coronapandemin. Eventuella aktiviteter i övrigt meddelas under Aktuellt.
 

   

Anmälan  (och ev. avanmälan) till
Maud Melander,

tfn. 060-55 70 69 alt. 070-740 76 18

eller e-post – maud.mellander@gmail.com

eller någon annan i styrelsen.