AKTIVA SENIORER, Sundsvall

Studiebesök/andra aktiviteter våren 2019         

Onsdagar kl 14.00

(om inget annat anges)
 

     
23 januari
 

Himlabadet / Relaxen
OBS! Klockan 10.00!
170 kr inklusive lunch
 

  20 februari
 

Grönborgs i dag
OBS! Klockan 13.00!

Lunch kl 13.00 - guidad visning

 

  27 mars

 
SCA Östrand
Guidad visning och kaffe
 
16 april
OBS! Tisdag!
 
Internationella Engelska Skolan
OBS! Klockan 14.00

Guidad visning
 
  22 maj Norra Berget
OBS! Klockan 13.00
Vårlunch på Grankotten
 
  Anmälan (och ev avanmälan) till
Maud Melander, 55 70 69 / 070 - 740 76 18
epost: maud.mellander@gmail.com
eller någon annan i styrelsen.

Mer information vid månadsmötena.