AKTIVA SENIORER, Sundsvall

Aktiva Seniorer är till för Dig som vill berika Din fritid genom att träffa likasinnade för intellektuell stimulans.
Föreningen erbjuder social gemenskap och trivsam
samvaro genom föreläsningar, studiecirklar, studiebesök,
utflykter och resor. Programmet grundar sig på med-
lemmarnas förslag och önskemål.


Styrelsen hälsar dig välkommen!


Ordförande

Leif Karlsson , tel. 070-343 97 27
Epost:
davik2733@gmail.com

Vice ordförande

Bertil Engström, tel. 070-348 98 71
Epost:
raknil43@gmail.com

Sekreterare
Margona Svensson, tel. 070-627 46 75
Epost:
marulf.svensson@gmail.com

Kassör
May Strandberg, tel. 070-551 45 94
Epost:

may.strandberg@outlook.com

  


Ledamot

Birgitta Norring,
tel.
070-673 53 22
Epost:
birgitta.norring@gmail.com

 

Omtanke ger värme och vänskap