AKTIVA SENIORER, Sundsvall

Aktiva Seniorer är till för Dig som vill berika Din fritid genom att träffa likasinnade för intellektuell stimulans.
Föreningen erbjuder social gemenskap och trivsam samvaro genom föreläsningar, studiecirklar, studiebesök, utflykter och resor.
Programmet grundar sig på medlemmarnas förslag och önskemål.


Styrelsen hälsar dig välkommen!


Ordförande

Birgitta Berglund, tel. 58 58 69
Epost: gittan.berglund2@hotmail.com

Vice ordförande
Doris Lindqvist, tel. 61 77 14
Epost: ----

Sekreterare
Lisbeth Chakraborty, tel. 53 60 50
Epost: lisbethchakraborty@hotmail.com

Kassör
Lennart Engberg, tel. 15 31 08
Epost: lennartengberg16@gmail.comValberedning
Christer Johansson, tel. 17 13 05
Sammankallande

Eva Lindberg, tel. 12 05 12
Lena Engberg, tel. 15 31 08

 


Ledamot

Leif Karlsson, tel. 070-633 54 76
Epost:
davik@telia.com

Maud Melander, tel. 55 70 69
Epost:
maud.mellander@gmail.com

Yvonn Öjerhult, tel. 070-173 21 90
Epost:
yvonnojerhult@hotmail.com

Omtanke ger värme och vänskap