AKTIVA SENIORER, Sundsvall

Aktiva Seniorer är till för Dig som vill berika Din fritid genom att träffa likasinnade för intellektuell stimulans.
Föreningen erbjuder social gemenskap och trivsam
samvaro genom föreläsningar, studiecirklar, studiebesök,
utflykter och resor. Programmet grundar sig på med-
lemmarnas förslag och önskemål.


Styrelsen hälsar dig välkommen!


Ordförande

Yvonn Öjerhult, tel. 070-173 21 90
Epost:
ojerhultyvonn@gmail.com

Vice ordförande
Maud Melander, tel. 060-55 70 69
Epost:
maud.mellander@gmail.com

Sekreterare
Christer Johansson, tel. 060-17 13 05
Epost:
christer.johansson.sally@gmail.com
 

Kassör
Lennart Engberg, tel. 070-665 60 70
Epost:
lennartengberg16@gmail.comValberedning

Doris Lindqvist, tel. 060-61 77 14 Sammankallande

Lisbeth Chakraborty,
tel. 060-53 60 50
Epost: lisbethchakraborty@hotmail.com
 


Ledamot

Håkan Olsson,
tel. 072-211 01 09
Epost:
haakan.espred@gmail.com

Anne-Marie Engström,
tel. 070-920 88 38
Epost:
ame-be.engstrom@telia.com

Inga-Lena Sundin,
tel. 070-216 51 13
Epost:
ingalenasundin@gmail.com

 

Omtanke ger värme och vänskap