Om föreningen

Aktuellt

Styrelsen

Årsmöten

Aktiviteter

 Månadsmöten

Studiecirklar
Andra aktiviteter

Studiebesök

Upplysningar

Integritetspolicy
(GDPR)


Stadgar

Vill Du nå oss kan Du
sända
epost här !

Referat från studiebesök och medlemsmöten

 

 

 

 


AKTIVA SENIORER
Sundsvall


 
Foto: Torbjörn Vikström.

En medlemsorganisation i Medborgarskolan


Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell och opolitisk
organisation med syfte att främja kulturella
och andra gemensamma intressen.

"En människa blir gammal först den dag
då inget längre är intressant och engagerande.

Själslig motion håller en människa ung"

Att ha roligt är en allvarlig fråga för Aktiva Seniorer.